De Elektro-auto: Een paard van Troje?

(Dit boek is uitverkocht)
Na het schrijven van een paper door Vincent van der Vinne in 1993 over de geschiedenis van de elektrische auto in Nederland van 1896 tot en met 1920, geplaatst in de maatschappelijke context van destijds, resulteert dat in een artikel hierover samen met Gijs Mom in het NEHA-Jaarboek in 1994. Later volgt een gezamelijk boek over elekrische auto’s.

De verbreiding van de elektrische auto in Nederland

Terwijl ik in 1992 afgestudeerde in sociaal-economische geschiedenis aan de universiteit van Nijmegen, was ik een onderzoek begonnen naar de opkomst van de elektrische auto in ons land en de invloed daarop van ondernemers, gebruikers en overheid. Daarbij vergeleek ik…