Autobezit onder 50 plus stijgt

Dat het autobezit onder jongeren afneemt, werd recent in de publiciteit gebracht. Minder aandacht was er voor de leeftijdscategorie waaronder het autobezit het sterkst toeneemt. De grootste stijging van het autobezit vindt onder vijftigplussers plaats.

Met regelmaat horen en lezen we generaliserend over financieel benadeelde vijftigplussers. Volgens deze berichten moet juist deze leeftijdsgroep veel inleveren. Maar wanneer het bezit van een auto een uiting is van iemands welvaart, hoe zit het dan met het autobezit onder de vijftigplussers. Neemt dat dan ook af? 

Laten we eerst eens kijken naar de jongeren, onder wie een afname van het autobezit plaatsvindt. In 2010 hadden de jongeren tot 25 jaar oud in totaal 296.300 auto’s in bezit. In januari 2013 waren dat er 283.100. Dat was een afname met ruim 13.000 auto’s (4,3 procent daling). Het autobezit neemt ook af onder de mensen in de leeftijd 30 tot 40 jaar. Dit zijn bijvoorbeeld de tweeverdieners met kleine kinderen. Het aantal auto’s onder deze mensen daalde van 1.203.300 in 2010 naar 1.121.600 in 2013. Een afname met 81.700 auto’s (6,8 procent daling).

Dan de vijftigplussers: De vijftigplussers beschikten in 2010 over 3.196.500 auto’s en in januari 2013 over 3.563.100 auto’s. Dat was een toename met 366.600 auto’s (11,4 procent groei). Men kan zeggen dat de toename met de vergrijzing te maken heeft, omdat er steeds meer ouderen zijn. Dat verklaart niet alles. De toename van het aantal auto’s onder vijftigplussers wordt voor een deel veroorzaakt door de groei van het aantal ouderen. 

In januari 2010 waren er 5.868.546 vijftigplussers in ons land. Afgelopen januari waren dat er 6.226.230. Dat was een toename met 357.684 vijftigplussers (6,09 procent groei). Het autobezit onder deze leeftijdscategorie groeide met ruim 11 procent. Het aantal auto’s in bezit steeg zodoende harder dan het aantal vijftigplussers.

Er is hierover meer te zeggen. Want wanneer je de groep vijftigplussers verdeelt in degene die jonger zijn dan 65 jaar en ouder dan 65 jaar, dan blijkt het autobezit met name onder de vijfenzestigplussers toe te nemen. Het aantal vijfenzestigplussers steeg van 2011 naar 2013 met 11 procent. Het aantal auto’s in bezit van vijfenzestigplussers nam van 2010 tot en met 2013 toe van 1,15 miljoen naar 1,39 miljoen auto’s. Dat is een groei met ruim 20 procent. Ook wanneer er rekening wordt gehouden met de toegenomen omvang van deze groep, neemt het autobezit onder vijfenzestigplussers het sterkst toe.

Kortom de grootste afname van het autobezit vindt onder jongeren en dertigers plaats, zij die de auto onder andere voor het woon-werkverkeer gebruiken. Hoewel hier niet nader uitgewerkt, geldt ook voor deze groepen dat de afname van het autobezit groter is dan de krimp van het aantal mensen in deze leeftijdscategorieën. Onder ouderen neemt het autobezit toe, en dan met name onder de pensioengerechtigden.

p.s. wanneer deze ontwikkeling doorzet en niet alleen jongeren, maar straks ook ouderen minder auto’s bezitten (omdat zij daar op den duur te oud voor worden), is een afname van het autobezit in ons land te verwachten.

Geplaatst: AutoVisie/Telegraaf, 22 juni 2013

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op Digg Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Abonneer je op de RSS-feed van deze site