Investing in cars

INVESTING IN CARS_COVER PROEFUitgeverij Siemes heeft het boek De auto als belegging door dr. Vincent van der Vinne vertaald en gepubliceerd onder de naam: Investing in cars.

De opzet van dit boek kan in één zin worden samengevat: in welke auto’s zijn mensen in het verleden geïnteresseerd geweest en waarom?

Dit boek neemt een uniek en daardoor totaal ander perspectief in dan andere boeken over de prijsontwikkeling van klassieke auto’s. Het geeft analyses en verklaringen die de vraag naar (klassieke) auto’s bepalen. Dit boek overtreft daarmee het niveau van alle andere publicaties die zich wagen aan de prijsontwikkeling van auto’s. Omdat dit boek niet zomaar beschrijft welke auto’s volgens een auteur in waarde kunnen of zullen stijgen.

De prijsontwikkeling van auto’s wordt door veel factoren beïnvloed. Dit geldt bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van de economie, ontwikkelingen op de internationale aandelenmarkten, rentetarieven etc. Naast deze ontwikkelingen heeft de interesse van liefhebbers invloed op de vraag naar klassieke auto’s. Want ongeacht of de marktprijzen stijgen of dalen, liefhebbers blijven meestal geïnteresseerd in dezelfde auto’s.

In tijden dat de prijzen stijgen, kunnen mensen bijvoorbeeld geïnteresseerd zijn in sportwagens uit de jaren 80. Wanneer prijzen door economische omstandigheden dalen, blijven zij geïnteresseerd in deze auto’s. Door prijsdalingen, door economische omstandigheden, verschuift hun belangstelling niet van bijvoorbeeld sportwagens uit de jaren 80 naar sedans uit de jaren 50. Prijzen kunnen over kortere periodes fluctueren, maar de interesse van autoliefhebbers verandert pas op langere termijn. Dit boek beschrijft en verklaart de veranderingen in de interesses van autoliefhebbers.

Hoewel het boel een aantal jaren geleden is verschenen, heeft de inhoud geen enkele relevantie verloren. Het is nog steeds het enige boek ooit gepubliceerd, waarin de vraag naar klassieke auto’s centraal staat en wordt verklaard. Daarnaast bevat het unieke foto’s van de meest bijzondere en meest waardevolle auto’s ter wereld.

Aantal pagina’s: 496

Formaat van het boek: 27 x 27 centimeter

Totaal aantal kleuren foto’s: 1.083

Foto’s 391 verschillende auto’s

Foto’s van auto’s van 97 verschillende merken

Aantal grafieken met een prijsontwikkeling van een auto: 141

Het boek kostte oorspronkelijk £ 98,50. De laatste exemplaren worden nu voor € 50,00 aangeboden (excusief € 7,50 verzendkosten).

Investing in cars

The question in this book can be summarized in one sentence: In which cars have people been interested in the past and why?

This book takes a unique and thus completely different perspective than other books on the price development of classic cars. It provides analyzes and explanations that determine the demand for (classic) cars. This book thus exceeds the level of all other publications that venture into the price development of cars. Because this book does not simply describe which cars according to an author can or will increase in value.

The price development of cars is influenced by many factors. This applies, for example, to the development of the economy, developments on the international stock markets, interest rates, etc. Apart from these developments, the interest of enthusiasts influences the demand for classic cars. Because regardless of whether the market prices go up or down, enthusiasts usually remain interested in the same cars.

For instance: In times when prices are rising, people are interested in sports cars from the 1980s, for example. When prices fall due to economic circumstances, enthusiasts remain interested in these cars. Due to a fall in prices due to economic conditions, interest does not shift from sports cars from the 1980s to saloons from the 1950s, for example. Prices can fluctuate over shorter periods, but the interest of enthusiasts for cars only changes over longer term. This book describes and explains the changes in the interest of car enthusiasts.

Although the book was published a few years ago, the content has not lost any relevance. It is the only book ever published that focuses on and explains the demand for classic cars. Additionally, it contains unique picture material of the most exceptional and most valuable cars in the world.

The book originally cost £98.50. The last copies are now offered for € 50.00 (excluding shipping costs). Please contact the author if the book needs to be sent abroad.

Totaal € -
Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op Digg Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Abonneer je op de RSS-feed van deze site