Categorie: Artikelen

De klimaatverandering: waar ligt de grens? 

04-03-2022
Om de CO2-uitstoot te beperken worden tot nu toe vooral technische oplossingen aangedragen, waarmee een vervanging wordt nagestreefd. Maatschappelijke oplossingen zorgen voor een verandering, maar de animo hiervoor is vooralsnog gering. Waar ligt de grens in de aanpak van de klimaatverandering en waar ligt de grens in de verandering van het klimaat.

Column: Waarom moet een elektrische auto 180 km per uur kunnen rijden? Wat is daar duurzaam aan?

11 december 2021, Trouw column

Waarom moet een elektrische auto 180 km per uur kunnen rijden? Wat is daar duurzaam aan?
Om het autorijden te verduurzamen ontwikkelt de auto-industrie steeds meer elektrische auto’s. Maar dit streven naar vervanging van de benzine- of dieselauto door een elektrische auto leidt nog steeds onvoldoende tot duurzamere automobiliteit. Want bij het ontwikkelen van nieuwe elektrische auto’s gaat men voort op de weg van de conventionele auto. En die is nog steeds niet duurzaam.

Veranderingen en veranderende referentiekaders

10 augustus 2021, Speakers Academy column

Wanneer we aan de zomer denken komen gedachten bij ons op aan lekker weer, een ijsje eten, wat drinken op het terras, genieten van de vakantie, misschien vliegen naar Spanje, Griekenland of nog verder. Het referentiekader van de zomer geeft ons een plezierig gevoel. Maar dat verandert…….

Kirren: het onvolledig informeren van Kamerleden

28 april 2021

De beroemdste minister van Waterstaat is minister ir. Cornelis Lely. In vele straatnamen wordt hij geëerd en als enig minister is een stad naar hem vernoemd. Hij was ook degene die verantwoordelijk was voor een nieuwe betekenis van werkwoord kirren. Dat stond voor het onvolledig informeren van Kamerleden.