Categorie: Artikelen

Column: Waarom moet een elektrische auto 180 km per uur kunnen rijden? Wat is daar duurzaam aan?

Column: Waarom moet een elektrische auto 180 km per uur kunnen rijden? Wat is daar duurzaam aan?
Om het autorijden te verduurzamen ontwikkelt de auto-industrie steeds meer elektrische auto’s. Maar dit streven naar vervanging van de benzine- of dieselauto door een elektrische auto leidt nog steeds onvoldoende tot duurzamere automobiliteit. Want bij het ontwikkelen van nieuwe elektrische auto’s gaat men voort op de weg van de conventionele auto. En die is nog steeds niet duurzaam.

Interview verschenen bij ALD Automotive

Interview door Lisette Gerbrands voor ALD Automotive

Inmiddels doet Vincent van der Vinne al meer dan dertig jaar onderzoek naar de geschiedenis van de auto in Nederland. Ook jureert hij op Concours d’Elegance, verzorgt hij lezingen en schrijft hij boeken over dit onderwerp. In september 2021 verscheen zijn boek ‘125 jaar auto in Nederland’. Een mooie aanleiding om hem te bevragen over memorabele momenten in de geschiedenis van de auto, de toekomst van mobiliteit en of de hedendaagse auto op zijn retour is.

Veranderingen en veranderende referentiekaders

Wanneer we aan de zomer denken komen gedachten bij ons op aan lekker weer, een ijsje eten, wat drinken op het terras, genieten van de vakantie, misschien vliegen naar Spanje, Griekenland of nog verder. Het referentiekader van de zomer geeft ons een plezierig gevoel. Maar dat verandert…….

Kirren: het onvolledig informeren van Kamerleden

28 april 2021

De beroemdste minister van Waterstaat is minister ir. Cornelis Lely. In vele straatnamen wordt hij geëerd en als enig minister is een stad naar hem vernoemd. Hij was ook degene die verantwoordelijk was voor een nieuwe betekenis van werkwoord kirren. Dat stond voor het onvolledig informeren van Kamerleden.

Lezing over elektrische auto’s

Ter gelegenheid van het tien jarig bestaan van Elaad, verzorgde Vincent van der Vinne op 12 september een lezing over de elektrische auto. Deze lezing is door Elaad op youtube gezet en is hier te zien.

Josef Ganz was niet de geestelijk vader van de Volkswagen

8 mei 2019

Zijn ontwerp van een relatief kleine auto week, qua vormgeving, technisch concept, binnenruimte/ruimte voor aantal personen sterk af van de latere volwaardige Volkswagen. Daar waar er overeenkomsten waren, behoorden deze tot de tijdgeest en kunnen niet aan één ontwerper worden toegekend.