Begrijpt de automobilist de SP nog?

Net als alle andere linkse partijen wil de SP de belastingen op het bezit van een auto verminderen en de kosten van het gebruik verhogen (pagina 41). Dit gaat ten koste van de kleine automobilist. Het standpunt van de SP getuigt van moed. Andere partijen verklaren bijvoorbeeld met het oog op de verkiezing niet aan de hypotheekaftrek te zullen tornen, hoewel verder ingrijpen op dit terrein in de toekomst onvermijdelijk is. De SP trotseert de toorn van haar kiezers.

Drie jaar geleden wees de SP het voorstel van minister Eurlings tot invoering van de kilometerheffing, geïnitieerd door de VVD, resoluut van de hand. Om de belastinginkomsten op peil te houden, moest het accent in de lasten verschuiven. Vermindering van de BPM leverde volgens de SP vooral voordeel op voor degene die een nieuwe, dure auto kon kopen. Zij betaalden veel BPM en hadden daardoor veel voordeel. De gewone man die een gebruikte auto kocht, had amper voordeel van vermindering van de BPM (46 procent van ons wagenpark is 9 jaar en ouder). Roemer sprak van subsidiëring van de grote, dure auto van de rijke automobilist door Jan Modaal. Door de lagere BPM-inkomsten door te berekenen in de heffing naar gebruik, betaalden vele kleine automobilisten volgens de SP de rekening. Waarom zou dat nu ineens anders zijn?

Daarnaast vond de SP de kosten van invoering van de kilometerheffing van Eurlings te hoog. In plaats daarvan stelt de partij voor om de gereden kilometers voortaan met een meter bij te houden en deze af te rekenen. Al in 1925 werd dit voorgesteld, maar dit werd nooit ingevoerd. Dat kwam omdat dit systeem te gevoelig voor fraude werd bevonden en tot grote administratieve werkzaamheden zou leiden. Dat zal nu niet veel anders zijn. De SP onderkent deze bezwaren. Betalen voor gebruik kan volgens de SP daarom beter via een brandstoftoeslag. Over de hoogte van de brandstoftoeslag laat de partij zich niet uit. Wanneer de vermindering van de BPM (en de motorrijtuigenbelasting) neutraal wordt doorgerekend in de brandstofaccijnzen, zullen deze fors moeten worden verhoogd. Het resultaat daarvan zal zijn dat het verschil met het tanken over de grens groter wordt. In 2010 reageerde Eurlings op dit voorstel van de SP met de opmerking dat de brandstofprijs dan met 70 tot 80 cent verhoogd kon worden en veel automobilisten dan in Duitsland en België zouden gaan tanken. Een oplossing hiervoor is harmonisatie van de brandstofprijzen met andere landen. Hierover werd al in 1946 met bijvoorbeeld België overlegd en het is er nooit van gekomen.

De SP liet één van de twee voorstellen doorrekenen door het Centraal Planbureau (pagina 160-171). De socialisten stellen voor een kilometerheffing in te voeren van 6 cent per kilometer (de VVD wilde in 2004 eveneens gemiddeld 6 cent per kilometer heffen). Volgens het CPB zal door de heffing het autoverkeer 15 procent verminderen. Hierdoor zullen ook de files afnemen, iets waar het bedrijfsleven bij gebaat is. De afname van het autoverkeer zal niet worden veroorzaakt door bijvoorbeeld leaserijders. Het zullen, net als voorheen door de SP beargumenteerd, de gebruikers van oudere auto’s zijn die de autokosten zien stijgen. Deze bestuurders behoren tot de kiezers van de SP, niet de leaserijders met een nieuwe, schone Audi A4. Wanneer de kleine automobilisten geconfronteerd worden met stijgende autokosten, zijn de hogere kosten volgens de SP te verlagen door minder auto te rijden. Vandaar de afname van het autoverkeer. Het is echter niet zozeer een vraag of ‘betalen voor gebruik’ in de Tweede Kamer op voldoende steun kan rekenen. Het is veeleer de vraag of de kiezers van de SP begrip zullen opbrengen voor het standpunt van de partij.

Geplaatst: AutoVisie/Telegraaf, 10 september 2012

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op Digg Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Abonneer je op de RSS-feed van deze site