CDA: voor alles en iedereen

Wat heeft het CDA voor de automobilist in petto? Daarover wordt in het verkiezingsprogramma niet veel geschreven. Het CDA zit in de hoek waar de electorale klappen vallen. Daardoor lijkt de partij nu niemand zich tegen in het harnas te willen jagen. Dat geldt ook voor de automobilist. Maar of die daar veel wijzer van wordt?

Waar is de tijd gebleven, dat het CDA pal voor de automobilist stond? In 1997 verklaarde lijsttrekker J.G de Hoop Scheffer tijdens een verkiezingsbijeenkomst dat het CDA onder zijn leiding de automobilist niet zou pesten. Onder dat pesten verstond hij maatregelen die zouden leiden tot hogere gebruikskosten. Een accijnsverhoging mocht bijvoorbeeld alleen wanneer ook andere, omliggende landen daartoe zouden besluiten.

In 2002 verklaarde het CDA dat invoering van de kilometerheffing een struikelblok was voor een eventuele deelname aan een coalitie. Het uitgebreide rapport Schoon en Bereikbaar uit 2004 was duidelijk over de doelstellingen van het CDA. De partij wilde eerst ons land beter bereikbaar maken door de infrastuctuur te verbeteren en uit te breiden en pas daarna de invoering van een kilometerheffing overwegen. Die kwam er dus niet. In het concept van het verkiezingsprogramma van 2012 werd nog geschreven dat het CDA een kilometerheffing wil invoeren, maar in het definitieve programma werd dit niet opgenomen. Terwijl bijna alle partijen hierover een standpunt innemen, tast men bij het CDA in het duister. Geen automobilist die daar aanstoot aan kan nemen.

In voorgaande jaren propageerde minister Eurlings de ‘spade in de grond’. Hij liet zich graag portretteren als de bewindsman die met de aanleg van nieuwe rijstroken ons land weer in beweging wilde brengen. Maar meer infrastructuur valt niet goed bij CDA-kiezers die het rentmeesterschap benadrukken. Is het daarom dat het verkiezingprogramma weinig over de infrastructuur schrijft? Het CDA zet nu in op een betere benutting van de bestaande infrastructuur (pagina 38). Een weg beter benutten, daar kan niemand toch op tegen zijn? Er zal ook niemand tegen een goed en hoogwaardig openbaar vervoer zijn. Waarom zou je? En wat is het bezwaar tegen een goed beheer en onderhoud van het spoor? Dat spoor wordt immers zeer intensief gebruikt. Is goed beheer en onderhoud dan niet logisch? En wie is tegen meer duurzaam verkeer en meer laadpalen, zolang er niet bij staat wie daarvan de rekening betaalt? Alle problematische onderwerpen lijken netjes door het CDA te worden omzeilt.

Wat is dan het standpunt over de afschaffing van de onbelaste reiskostenvergoeding? De partij ging hier in het voorjaar tijdens de onderhandelingen mee akkoord, maar bedacht zich even later weer toen hiertegen protest uit de samenleving kwam. Het CDA houdt voorlopig woord door de belastingvrijstelling af te schaffen. Het mag volgend jaar weer worden ingevoerd. De automobilist krijgt dan een onbelaste reiskostenvergoeding ‘tot het kostenniveau van het openbaar vervoer’. In tegenstelling tot eerdere uitlatingen in de pers, toen het CDA 13 cent per kilometer noemde, vermeldt het verkiezingsprogramma geen concrete hoogte van de vergoeding per kilometer. De automobilist mag raden naar de hoogte van de onbelaste vergoeding. Daarmee is voor het CDA voldoende over de automobiliteit gezegd en wellicht kunnen vele automobilisten hiermee leven. Wie zou daar niet tevreden mee zijn, iedereen toch?

Volgende week D66

Geplaatst: AutoVisie/Telegraaf, 20 augustus 2012

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op Digg Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Abonneer je op de RSS-feed van deze site