De automobiliteit neemt af

Jarenlang reden we met z’n allen elk jaar meer kilometers met de auto. Volgens het Kennis Instituut voor Mobiliteitsbeleid (KIM) blijft de automobilist vrijwel ongestoord autorijden, ondanks oplopende brandstofkosten. Volgens Eileen wil bijna één op de drie automobilisten om reden van de financiële crisis minder autorijden. Maar ondertussen neemt de automobiliteit in ons land al een aantal jaren gestaag af. De automobilist laat de auto steeds vaker staan.

Het gebruik van de auto, uitgedrukt in het totaal van vervoerprestaties, daalt. Dit schreef ik in een publicatie van februari vorig jaar (pagina 46 en 47). Dat de automobiliteit in ons land afneemt, is geen gevolg van de economische crisis van 2008. Want het keerpunt ligt namelijk in 2005, drie jaar voor de crisis. Vanaf 2005 daalt het totaal van de vervoerprestaties van de auto in ons land. Maar daarmee zijn we er nog niet. Want eigenlijk is dit proces nog eerder begonnen. Wanneer we kijken naar de automobiliteit per Nederlander, dan blijkt dat men al vanaf het jaar 2000 minder gebruik maakt van de auto. Ons land staat hierin niet alleen. Ook in andere westerse landen neemt de automobiliteit al een aantal jaren af. In buitenlandse literatuur wordt van een ‘travel peak’ gesproken.

De dalende automobiliteit in ons land heeft meerdere oorzaken. Factoren zoals de toenemende fileproblematiek en gestegen parkeerkosten kunnen van invloed zijn. Maar omdat de afnemende automobiliteit zich in meerdere geïndustrialiseerde landen voordoet, kan het ook een gevolg zijn van de gestegen olieprijs. Deze is immers vanaf het jaar 2000 bezig met een gestage opmars. Toen jaren achtereen de autokosten voortdurend afnamen, konden steeds lagere inkomensgroepen gebruik maken van een auto. Nu de autokosten langzaam stijgen, zullen zij als eerste (af en toe of voorgoed) de auto laten staan.

In buitenlandse publicaties wordt ook verondersteld dat de dalende automobiliteit te maken kan hebben met een jonge generatie die minder geïnteresseerd is in autorijden. Volgens deze berichten is er sprake van een verandering in de cultuur. Terwijl men voorheen met de auto vrienden opzocht, kan men nu via internet contacten onderhouden. En via internet kan men ook aankopen doen, waardoor men geen winkel in de binnenstad of aan de boulevard hoeft te bezoeken.

Verwacht mag worden dat de olieprijs in de komende jaren geleidelijk verder zal stijgen, net als het gebruik van internet. Daarnaast wordt in ons land het nieuwe werken gestimuleerd. Onder die omstandigheden is het niet aannemelijk dat de automobiliteit weer sterk zal toenemen. De auto zal voor de lagere inkomensgroepen minder bereikbaar worden. Hogere inkomensgroepen maken toenemend gebruik van internet. Het spreekt vanzelf dat een verder dalende automobiliteit ook gevolgen kan hebben voor de fileproblematiek en de infrastructuur. Misschien dat later nog zal blijken dat bijvoorbeeld de A2 tussen Amsterdam en Utrecht ook wel met een baantje minder had gekund.

Geplaatst: AutoVisie/Telegraag, 15 februari 2012

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op Digg Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Abonneer je op de RSS-feed van deze site