Schonere auto’s helpen (niet)

Nederland loopt in Europa voorop in de verkoop van nieuwe auto’s die gemiddeld weinig CO2 uitstoten. Ons land voldoet nu al aan de Europese gemiddelde uitstootnorm van 130 g/km, die pas in 2015 ingaat. De achterliggende gedachte is een sterke vermindering van de CO2-uitstoot van het autoverkeer. Maar dat is heel wat lastiger om te halen.

De automobielindustrie maakt auto’s die steeds minder CO2 uitstoten. Dat deze auto’s in de afgelopen jaren veel in ons land werden verkocht, kwam door het overheidsbeleid. De verkoop van deze auto’s werd fiscaal gestimuleerd. Tot dit beleid zo succesvol werd dat de inkomsten van de overheid te sterk verminderden. Toen werd het fiscale stelsel aangescherpt. Omdat er steeds schonere auto’s worden gemaakt en verkocht, zal in 2020 de Europese doelstelling ten aanzien van de CO2-uitstoot van nieuwe auto’s wel worden gehaald (95 g/km). Maar een vermindering van de totale CO2-uitstoot ten opzichte van 1990 is nog lang niet haalbaar. Dat komt door de groei van het wagenpark en de samenstelling daarvan.

In januari 1990 telde ons land 5,1 miljoen personenauto’s. Twintig jaar later waren dat er 7,6 miljoen, een stijging met 50 procent. Verwacht wordt dat in 2020 ons land bijna 9 miljoen auto’s zal tellen, dat is 75 procent meer dan in 1990. Hoewel nieuwe auto’s steeds minder CO2 uitstoten, wordt het effect van de schonere auto’s beperkt door de sterke toename van het aantal auto’s (meer auto’s betekent meer automobiliteit).

Hoe jonger, des te schoner. Maar ondertussen veroudert ons wagenpark. In 1990 bestond slechts eenvijfde van het wagenpark uit auto’s van negen jaar en ouder. Momenteel bestaat 40 procent van ons wagenpark uit auto’s van negen jaar en ouder. In 2020 zal naar verwachting meer dan de helft van de auto’s ouder zijn dan 9 jaar. De reden is eenvoudig. Een Citroën Visa of Fiat Ritmo uit begin jaren tachtig was na 10 jaar weggeroest. Kia geeft momenteel zeven jaar garantie. Oudere auto’s gaan langer mee, waardoor de nieuwste en schoonste auto’s de komende jaren numeriek in minderheid blijven.

Tot nu toe vindt er geen daling van de CO2 door het wegverkeer plaats. In tegendeel. In 1990 stootte het autoverkeer circa 15 miljoen ton CO2 uit. In 2010 bedroeg de uitstoot van CO2 door het autoverkeer bijna 20 miljoen ton. Om 20 procent ten opzichte van 1990 te halen, moet de CO2-uitstoot van het autoverkeer zeer fors verminderen (van 20 tot 12 miljoen ton).

Schonere auto’s helpen, maar niet genoeg. Om de uitstoot van CO2 door het autoverkeer te vermineren kan de politiek bijvoorbeeld de snelheid verlagen, de groei van het aantal auto’s beperken, toenemend autogebruik tegen gaan en/of het gebruik van oudere auto’s sterk ontmoedigen. Maar omdat deze oplossingen slecht zullen vallen bij de kiezers (de snelheid wordt juist verhoogd), is het niet te verwachten dat de politiek in een substantiële vermindering van de CO2-uitstoot zal slagen.

Geplaatst: AutoVisie/Telegraaf, 7 december 2011

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op Digg Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Abonneer je op de RSS-feed van deze site