Auteur: Vincent1

Nieuw boek over Spyker

Nieuw boek over SPYKER

Momenteel is een her-uitgave van mijn boek over Spyker gepubliceerd in 1998 in de maak. Het zal nog meer informatie bevatten.

De klimaatverandering: waar ligt de grens? 

04-03-2022
Om de CO2-uitstoot te beperken worden tot nu toe vooral technische oplossingen aangedragen, waarmee een vervanging wordt nagestreefd. Maatschappelijke oplossingen zorgen voor een verandering, maar de animo hiervoor is vooralsnog gering. Waar ligt de grens in de aanpak van de klimaatverandering en waar ligt de grens in de verandering van het klimaat.

Boekrecensie verschenen in Octane, boek van de maand

18-02-2022, boekrecensie in Octane door Ton Roks

‘Het boek is zakelijk geschreven, de waarde zit hem hoofdzakelijk in de diepgang en de zorgvuldigheid waarmee de geschiedenis van het autorijden wordt beschreven – het wacht dan ook zeker een toekomst als belangrijk naslagwerk.’

Reacties van lezers van het boek, ontvangen per email:

1 februari 2022, reactie op het boek

‘Ik heb met interesse uw zeer interessante boek gelezen. Het is een aardige pil.’
Met name de hoofdstukken 8-10 vond ik zeer interessant omdat daarin voor mij de onmacht en onkunde van de overheid, om de gevolgen van alle mooie plannen te begrijpen, geïllustreerd wordt.