Auteur: Vincent1

Kernenergie in historisch perspectief

In mei 2024 werd het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet bekend gemaakt. Hierin staat onder meer dat het kabinet streeft naar de bouw van vier nieuwe kerncentrales. Over de extreem hoge kosten van de bouw daarvan en het verschil in prijs van stroom verkregen van kerncentrales versus die afkomstig van windmolens en zonnepanelen hebben deskundigen zich al meermalen kritisch uitgelaten. Ook vanuit historisch en toekomstig perspectief zijn er kanttekeningen te plaatsen.

De Gouden Koets wordt gemist.

De Gouden Koets wordt gemist.

Op 14 april maakte de NOS bekend dat er plannen bestaan om Prinsjesdag anders vorm te geven. De rijtoer door de Haagse binnenstad met alles daar op en aan trekt steeds minder publiek. De bedoeling van de plannen is om Prinsjesdag weer een publiekstrekker te maken. Daarbij houdt men echter geen rekening met de betekenis van de Gouden Koets.

Volledig nieuw boek over Spyker

Nieuw boek over SPYKER

Dit nieuwe boek over Spyker beschrijft de geschiedenis van het merk vanaf de periode waarin rijtuigen werden gemaakt tot en met de sluiting in 1926. Het bevat veel nieuwe informatie over de totstandkoming van de Gouden Koets, de ontwikkeling van de (eerste) auto’s, de deelname aan Peking-Parijs, de overname van de fabriek in 1907-1908, de bouw van vliegtuigen en het eind van de fabriek. Maar ook het verdwijnen van één van de belangrijkste kunstcollecties in ons land in 1907 blijkt gerelateerd te zijn aan de geschiedenis van Spyker.
SPYKER is een boek op groot formaat van 27,5 x 27,5 cm. Het telt 432 pagina’s en bevat meer dan 1.000 afbeeldingen. Het verschijnt rond juni/juli 2024.

De klimaatverandering: waar ligt de grens? 

04-03-2022
Om de CO2-uitstoot te beperken worden tot nu toe vooral technische oplossingen aangedragen, waarmee een vervanging wordt nagestreefd. Maatschappelijke oplossingen zorgen voor een verandering, maar de animo hiervoor is vooralsnog gering. Waar ligt de grens in de aanpak van de klimaatverandering en waar ligt de grens in de verandering van het klimaat.