Investing in cars

Investing in cars

Since the mid-nineties, classical cars have been increasing in value. This book shows price movements of a large number of cars. It explains why one car’s value has increased more than another’s. Based on the research on car price movements from the early eighties to the present, the book also offers predictions about what cars will attract the attention of future collectors. Additionally, it contains unique picture material of the most exceptional and most valuable cars in the world.

Lees verder »

De auto als belegging 2014 is uitverkocht

De auto als belegging 2014

(Dit boek is uitverkocht) Dit is een geheel vernieuwde en uitgebreide versie van het boek: 'De auto als belegging' uit 2011. Het is volledig geactualiseerd met de nieuwste veilingresultaten en de meest recente prijsontwikkeling van klassieke auto’s.

Lees verder »

Een terugblik op de veilingen van 2014

Een terugblik op de veilingen van 2014

Het is de tijd voor overzichten en lijstjes. Een lijst met de duurste klassieke auto’s die in het afgelopen jaar zijn geveild mag niet ontbreken. De meest bijzondere oldtimers zijn wederom duurder geworden. Dit jaar bestaat de top tien voor het eerst uitsluitend uit modellen van Ferrari.

Lees verder »

De auto als belegging

De auto als belegging

(Dit boek is uitverkocht) In dit eerste boek: De auto als belegging, wordt ingegaan op het hebben van een klassieke auto als investering. Door veilingresultaten van tientallen klassieke auto's in de afgelopen dertig jaar na te gaan, wordt een beeld gegeven van de prijsontwikkeling hiervan. Vervolgens leidt dat tot de vraag waarom de ene auto meer in de belangstelling kwam te staan dan een andere en welke conclusies daaruit kunnen worden getrokken.

Lees verder »

De autoproblematiek in Nederland

De autoproblematiek in Nederland

Eeuwenlang bestaat er een koppeling tussen het gebruik van land en de omvang van de mobiliteit. Paarden eten voedsel van het land en men kan niet zomaar 100.000 extra paarden inzetten voor het vervoer van goederen en mensen. De verbouw van voedsel voor paarden concurreert namelijk met de verbouw van voedsel voor mensen. Daarom verloopt bijna al het vervoer van goederen en mensen in ons land via waterwegen. Al naar gelang de omstandigheden en mogelijkheden vinden er later veranderingen plaats. De stoomtrein, rijdend op steenkolen, later gevolgd door de stoomtram en elektrische tram doorbreken de koppeling tussen grondgebruik en mobiliteit. Hierdoor kan de mobiliteit zeer sterk toenemen. De grootste toename in de mobiliteit vindt plaats door het gebruik van aardolie. Auto's, bussen en vrachtwagens veranderen de economie en het Nederlandse landschap. Maar net als in het verleden, zullen ook in de toekomst veranderingen plaatsvinden.

Lees verder »